Контакт

Адреса
  • Народно позориште у Београду, Француска 3, 11000 Београд, Србија
  • Централа: 011 3281 333
  • Факс: 011 2622 560
Благајна
  • 011 2620 946
  • blagajna@narodnopozoriste.rs
  • Радно време благајне је радним данима и суботом од 11-15 часова и од 17 до почетка представе, а недељом од 17 часова до почетка представе.
Групне посете
Дирекција Балета
Дирекција Технике
IT центар
Издавачка делатност
Истраживачко-документациони центар
Служба за продукцију, домаћу и међународну сарадњу