Петар Стругар

Глумац II

О уметнику

Основни подаци

Глумац II
Ансамбл: Драма
Статус: стални члан
Улоге у актуелном репертоару Народног позоришта:

• Живојин Рајић ("Године врана")
• Анатол ("Рат и мир")
• Ленокс („Магбет“)
• Зигмунт („Наш разред”)