Предраг Нецић

Труба

О уметнику

Основни подаци

- I - труба
Ансамбл: Опера
Статус: стални члан