Соња Колачарић

Глумица II

О уметници

Основни подаци

Глумица II
Ансамбл: Драма
Статус: рад на одређено време