Зорана Бећић Ђорђевић

Глумица II

О уметници

Основни подаци

Глумица II
Ансамбл: Драма
Статус: стална чланица
Улоге у актуелном репертоару Народног позоришта:
• Олимпија („Дама с камелијама“)
• Мари Шатова ("Зли дуси")
• Јелица („Лажа и паралажа“)
• Лиза / Продавачица / Субрета / Други кадет („Сирано“)
• Еуридика ("Антигона")
• Мартирио („Дом Бернарде Албе“)