АУДИЦИЈА ЗА ПРИЈЕМ НОВИХ ПОЛАЗНИКА ОПЕРСКОГ СТУДИЈА "БОРИСЛАВ ПОПОВИЋ" 15. ОКТОБРА

4 октобар 2016

Аудицијa за пријем нових полазника Оперског студија "Борислав Поповић", за позоришну сезону 2016/2017, коју објављује Народно позориште у Београду, биће одржана 15.октобра у 12,00 часова у просторијама Националног театра.
Пријаве се примају сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова у Служби за правне и кадровске послове Народног позоришта, (Француска 3, III спрат), а морају да садрже кратку биографију, податке о досадашњем школовању, контакт телефон и e-mail адресу.
Право на полагање аудиције имају кандидати који су дипломирали или се налазе на студијама соло певања, на некој од високошколских институција у Републици Србији или иностранству.
Кандидати треба да припреме по две арије из репертоара Опере по сопственом избору.
Ако неко има свог корепетитора треба да наведе његово име и презиме у пријави.
Остали кандидати достављају уз пријаву ноте за позоришног корепетитора.
Сва обавештења у вези са програмом аудиције кандидати могу добити на телефон 3281-333 локал 255 код организатора сектора Опере Драгане Ивковић, сваког радног дана од 10,00 до 15,00 часова.
Усавршавање у Оперском студију је бесплатно и траје две године.
М.Б.