Вести

Љубав и солидарност

14 март 2020

Народно позориште верује да ћемо сви запослени, хонорарни сарадници, публика и све остале колеге у другим позориштима превазићи ово искушење које је пред нама.
Љубав и солидарност!