Народно позориште у Београду потписало Протокол о дугорочној сарадњи са Европским ромским институтом за уметност и културу Србија (ЕRIAC Србија)

22 јун 2021

Управница Народног позоришта у Београду Ивана Вујић Kоминац и законски заступник  Европског ромског института за уметност и културу Србија Алмир Хусеини  потписали су 21. јуна Споразум о дугорочној сарадњи.

Протокол је потписан у циљу проширења и унапређења сарадње на основу заједничких интереса са дубоким уверењем да ће на основу њега бити омогућени најбољи могући услови за уметничку сарадњу.

Учесници Протокола сагласни су у намери да у оквиру својих могућности остваре заједничку сарадњу тако што ће Народно позориште анимирати ромску популацију за уметнички рад и као активну публику позоришта, а ЕRIAC ће укључити Народно позориште у пројекте које сматра прикладним и важним.

Такође, у оквиру Споразума, постоји могућност успоставе и других облика сарадње који су од заједничког интереса.

Народно позориште у Београду је прва установа културе у Србији која је успоставила сарадњу са Европским ромским институтом за уметност и културу Србија.