ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ СЛИКА МИЛОША ШОБАЈИЋА 24. ЈУНА У ФОАЈЕУ ДРУГЕ ГАЛЕРИЈЕ

23 јун 2016

Изложба радова српског сликара Милоша Шобајића из колекције Уметничке галерије "Радионица душе", биће отворена у петак 24. јуна у 18 часова у фоајеу Друге галерије.
Поставку ће отворити в.д. управника Народног позоришта у Београду Дејан Савић, а потом ће се присутнима обратити проф. др Станислава Сташа Живковић, галериста Момчило Моша Тодоровић и аутор Шобајић.
М.Б.

Биографија Mилоша Шобајића:

Ро­ђен у Бе­о­гра­ду 1945. го­ди­не. Ди­пло­ми­рао на Ли­ков­ној ака­де­ми­ји у Бе­о­гра­ду 1970. Од 1972. жи­ви и ра­ди у Па­ри­зу. У Бе­о­гра­ду, на Уни­вер­зи­те­ту „Џон Не­збит“, 2005. го­ди­не отва­ра Фа­кул­тет за умет­ност и ди­зајн, на ко­јем је де­кан и про­фе­сор еме­ри­тус. Од 2004. до 2006. је био про­фе­сор сли­ка­ња на Lu­xun Aca­demy of Fi­ne Arts у Ки­ни. При­ре­дио је се­дам­де­сет пет са­мо­стал­них из­ло­жби и уче­ство­вао на пре­ко че­ти­ри сто­ти­не груп­них из­ло­жби.

 

 

Најважније самосталне изложбе:

 

1972.   Париз, Француска, Galerie Lambert

1974.   Њујорк, САД, Gallery F.V.

1986.   Париз, Француска, Galerie Blondel 2

1988.   Париз, Француска, Galerie du Dragon

1990.   Форбаш, Француска, Galerie L’Oeil

1991.   Париз, Француска, Galerie Pierre Birtshansky

1992.   Женева, Швајцарска, Europ-Art, Galerie Frank Pages

1993.   Чикаго, Сајам савремене уметности

            Париз, Француска, FIAC, Galerie Frank Pages

1994.   Баден-Баден, Немачка, Galerie Frank Pages

            Њујорк, САД, International-Art, Galerie Frank Pages

1995.   Франкфурт, Немачка, Francfort-Art, Galerie Frank Pages

            Венеција, Италија, Бијенале у Венецији, југословенски павиљон

1997.   Тур, Француска, Château de Tours

1998.   Лариса, Грчка, Larissa Contemporary Art Center

            Париз, Француска, Carrousel du Louvre, Art-Paris, Galerie Frank Pages

            Париз, Француска, Galerie La Hune Brenner

2001.   Стразбур, Француска, Foire d’Art Contem­porain, Galerie Frank Pаges

2004.   Кобленц, Немачка, Ludwig Museum

2005.   Сенјанг, Кина, Luxun Academy of Fine Arts

2007.   Москва, Русија, M’Ars Contemporary Art Center

2011.   Лијеж, Белгија, Académie Royale des Beaux-Arts

            Темишвар, Румунија, Musée de l’Art

            Братислава, Словачка, Meulenstain Art Museum

2012.   Пескара, Италија, Museo Fondazione Michetti

            Рим, Италија, Museo della Civiltà Romana

2013.   Београд, Сава центар

2016.   Београд, Србија, Библиотека Града Београда

            Андрићград, Република Српска, Андрићев институт

 

 

Музеји и јавне колекције:

 

Fond national d’Art Contemporain, Париз, Француска

Macedonian Museum of Contemporary Art, Солун, Грчка

Larissa Contemporary Art Center, Лариса, Грчка

Miniatuur Museum, Амстердам, Холандија

Музеј савремене уметности, Београд, Србија

Музеј Војводине, Нови Сад, Србија

Музеј модерне уметности, Цетиње, Црна Гора

Модерна галерија, Ваљево, Србија

Центар за културу, Никшић, Црна Гора

Национална пинакотека, Атина, Грчка

Музеј савремене уметности, Скопље, Македонија

Musée D’Ixel, Брисел, Белгија

Fondation Art Project, Женева, Швајцарска

Народни музеј, Београд, Србија

Biblioteka Alexandrina, Александрија, Египат

Collection Weranneman, Белгија

Ludwig Museum, Кобленц, Немачка

Luxun Academy of Fine Arts, Сенјанг, Кина

Zujiajio Investment Fondation, Шангај, Кина

Колекција Универзитета „Џон Незбит“, Београд, Србија

Музеј савремене уметности, Москва, Русија

M’Ars Contemporary Art Center, Москва, Русија

Библиотека града Београда, Београд, Србија

Галерија Радио-телевизије Србије, Београд, Србија

Музеј уметности, Темишвар, Румунија

Српски културни центар „Свети Сава“, Суботица, Србија

Музеј модерне и Музеј савремене уметности, Лијеж, Белгија

 

О делу Милоша Шобајића је објављено пет монографија:

 

1991 – Милош Шобајић, Ален Жуфруа и Ирина Суботић, Éditions de La différence, Париз.

Милош Шобајић, Ален Жуфруа и Ирина Суботић, Просвета и Спектра, Београд

2001 – Милош Шобајић, Петер Хандке и Димитри Аналис, Éditions de La différence, Париз

Милош Шобајић, Бранислава Јевтовић, Конрас, Београд

2005 – Милош Шобајић у светлости критике, хрестоматија, приредила Буба Миљковић, Цицеро, Београд

2011 – Милош Шобајић, Едвард Луси Смит, Philip Wilson publishers, Лондон.

 

О Милошу Шобајићу је објављено преко шест стотина текстова у француској, италијанској, српској, америчкој, јапанској и немачкој штампи, а снимљен је и емитован велики број телевизијских филмова и приказа.