Hor flauta

HOR FLAUTA „BEOGRADSKA SIRINGA" 
Hor flauta je osnovan 1977 g. a njegov osnivač i umetnički rukovodilac bio je naš proslavljeni flautista i pedagog prof.Miodrag AzanjacTokom niza godina, ovaj ansambl je svojom specifičnošću kao i brižljivo odabranim repertoarom obeležio muzički život Beograda a nije preterano reći i zemlje u celini. Od obilja premijerno izvedenih kompozicija, po svom značaju se ipak izdvajaju integralna izvođenja dela „Umetnost fuge” i „Muzička žrtva” J. S. Baha kao doprinos svetskoj reproduktivnoj umetnosti. Pored izvođenja najpoznatijih kamernih dela svetske muzičke baštine, Hor flauta je svojim postojanjem inspirisao veliki broj domaćih stvaralaca da komponuju dela specijalno za ovaj ansambl čime je u velikoj meri obogaćena i srpska muzička tradicija. Za petnaest godina postojanja, ovaj ansambl je ostvario preko 200 koncerata (uglavnom premijernih programa) sa kojih je snimljeno preko 60 sati muzike. Od ovih snimaka PGP je izdao i tri kompakt diska. (Integralno izvođenje Umetnosti fuge kao i jedan disk sa mešovitim programom). Ansambl je obnovio svoj rad 1999.g. sada pod nazivom Hor flauta „Beogradska Siringa” i kao takav direktni je nastavljač rada Hora flauta u starom sastavu. Kao jedan od najbližih saradnika pok. prof. Azanjca i solista ansambla od njegovog osnivanja smatrao sam za potrebno da jednu sasvim specifičnu tradiciju sviranja flaute ponovo oživim. Danas je ansambl znatno podmlađen a čine ga devet vrsnih flautista uglavnom solista beogradskih simfonijskih orkestara. Hor flauta „Beogradska Siringa” je do sada, pored redovne koncertne aktivnosti, ostvario i tzv. premijerne programe od kojih treba istaći „UMETNOST FUGE” i „MUZIČKU ŽRTVU” J. S. Baha kao i svetsku praizvedbu kompozicije J. Hajdna „SEDAM POSLEDNjIH HRISTOVIH REČI” u obradi za ovaj ansambl. U pripremi je takođe svetska praizvedba dela istog kompozitora - „GODIŠNjA DOBA”. Hor flauta će ove godine održati dva koncerta u Berlinu i nadamo se da će to biti početak uspešne internacionalne karijere koju on po svojoj specifičnosti sigurno zaslužuje. Ansambl radi pod okriljem Narodnog pozorišta i svoje premijerne programe ostvaruje uglavnom na njegovim scenama. Umetnički vođa ansabla je Bratislav Đurić.
Bratislav Đurić je solo-flautista orkestra Opere u Beogradu od 1979.g. Kao solista i kamerni muzičar nastupa od 1977.g. i do danas je ostvario zaista respektabilan broj programa i koncerata.