Uprava

Uprava

Ivana Vujić KominacUpravnica Narodnog pozorišta u Beogradu

Molina Udovički FotezV.d. direktorka Drame Narodnog pozorišta u Beogradu

Jasmina Trumbetaš Petrovićdirektorka Opere Narodnog pozorišta u Beogradu

Konstantin Kostjukovv.d. direktora Baleta Narodnog pozorišta u Beogradu

Jasmina Zotovićizvršni direktor Narodnog pozorišta u Beogradu

Samur Rankovićdirektor Sektora stručnih i opštih poslova Narodnog pozorišta u Beogradu

Mališa Đurašinovićdirektor Tehnike Narodnog pozorišta u Beogradu

Dragan Stevovićdirektor Muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu

Upravni odbor

Nadzorni odbor