RIBARSKE SVAĐE

komedija Karla Goldonija

O predstavi