Duško Nenadović

Oboa

O umetniku

Osnovni podaci

- I - oboa
Ansambl: Opera
Status: stalni član