Eva Žigović

Fagot

O umetnici

Osnovni podaci

- II - fagot
Ansambl: Opera
Status: stalna članica