Gavrilo Rabrenović

Bariton

O umetniku

Osnovni podaci

Bariton
Ansambl: Opera
Status: stalni član

Uloge u aktuelnom repertoaru Narodnog pozorišta:
• Glasnik („Otelo“)