Hana Selimović

Glumica II

O umetnici

Osnovni podaci

Glumica II
Ansambl: Drama
Status: radni odnos na određeno vreme
Uloge u aktuelnom repertoaru Narodnog pozorišta:
• Cmilja (Čudo u Šarganu)
• Saša, kći Lebedevih („Ivanov“)
• Anisja ("Carstvo mraka")
• - ("Carstvo nebesko")