Ivana Stamatović

I Violina

O umetnici

Osnovni podaci

- I - violina
Ansambl: Opera
Status: stalna članica