Jovica Mitrović

Solista Baleta III

O umetniku

Osnovni podaci

Solista III
Ansambl: Balet
Status: penzioner

Predstave