Kosovka Draslar

Solistkinja Baleta II

O umetnici

Osnovni podaci

Solistkinja II
Ansambl: Balet
Status: penzionerka