Kosta Marušić

Bariton

O umetniku

Rođen: 29.10.1976. u Beogradu

Radno iskustvo:
• Od juna 2004. do septembra 2005. – honorarni saradnik u Horu Radio televizije Srbije
• Od 01.10.2005. godine zaposlen na neodređeno u Horu Opere Narodnog pozorišta u Beogradu

Obrazovanje:
• Niža muzička škola „Mokranjac“ u Beogradu  – odsek solo pevanje 
• Srednja muzička škola „Dr. Vojislav Vučković“  u Beogradu  – odsek solo pevanje
• 11.beogradska gimnazija u Beogradu –prirodni smer

Nastupi izvan Narodnog pozorišta:

• Mnogobrojni nastupi u svim značajnijim salama u Beogradu (Kolarac, Sala filharmonije, Narodni muzej, Dom vojske...)

• Operske predstave Don Đovani u Beogradu i Kapuleti i Monteki u Vernigerodeu (Nemačka)

Osnovni podaci

Bariton
Ansambl: Opera
Status: stalni član