Miloš Đorđević

Horna

O umetniku

Osnovni podaci

- III - horna
Ansambl: Opera
Status: honorarni saradnik