Miloš Dragić

Klarinet

O umetniku

Osnovni podaci

- I - klarinet
Ansambl: Opera
Status: stalni član