Miloš Jovanović

Horna

O umetniku

Osnovni podaci

- I - horna
Ansambl: Opera
Status: stalni član