Miodrag Matić

Truba

O umetniku

Osnovni podaci

- II - truba
Ansambl: Opera
Status: stalni član