Mirela Čubra

Sopran

O umetnici

Rođena 12. 06. 1970. u Sisku, SFRJ/Republika Hrvatska.

U rodnom gradu završila nižu muzičku školu, odsek violina. 

U Beogradu završila nižu muzičku školu, odsek solo pevanje. 

Gimnazijsko obrazovanje stekla u Sisku i Sarajevu kroz matematičko-informatičko, kulturološko i bibliotekarsko usmerenje. 

U Sarajevu je bila angažovana u Amaterskom horu „Slobodan Princip Seljo".

Studije na Filozofskom fakultetu prekida nakon zaposlenja u Horu Opere Narodnog pozorišta u Sarajevu 1990. (do 1992.) na mestu alt dva, uz pedagoško vođstvo prvaka Opere, baritona Milivoja Bačanovića.

U Horu Opere Narodnog pozorišta u Beogradu nalazi se od 1997. godine, prvo na mestu alt dva, potom sopran dva, sopran jedan i vođa deonice. 

Osnovni podaci

Sopran
Ansambl: Opera
Status: stalna članica

Predstave