Nenad Necić

I Violina

O umetniku

Osnovni podaci

- I - violina
Ansambl: Opera
Status: stalni član

Predstave