Nikola Vujović

Glumac I

O umetniku

Osnovni podaci

Glumac I
Ansambl: Drama
Status: stalni član
Uloge u aktuelnom repertoaru Narodnog pozorišta:

• Borkin, Mihailo Mihailovič, dalji rođak Ivanova, upravnik njegova imanja („Ivanov“)
• Mitrić ("Carstvo mraka")
• Žika ("Sumnjivo lice")
• Vanko, sluga mutavac ("Nečista krv")
• Reditelj i Klendor ("Iluzijæ")
• Nik Grin, pesnik („Orlando“)
• Bane Janović ("Milenijum u Beogradu")
• „Sanjao sam da sam se probudio“