Predrag Popović

II Violina

O umetniku

Osnovni podaci

Vođa deonice
Ansambl: Opera
Status: penzioner