Smiljana Stokić

Izvršna direktorka Baleta, Solistkinja Baleta III

O umetnici

Osnovni podaci

Solistkinja III
Ansambl: Balet
Status: stalna članica