Snežana Dragićević

II Violina

O umetnici

Osnovni podaci

Vođa deonice
Ansambl: Opera
Status: stalna članica