Srđan Đaković

Truba

O umetniku

Osnovni podaci

- III - truba
Ansambl: Opera
Status: stalni član