Srđan Pušeljić

Slikar

O umetniku

Rođen 28. novembra 1965. godine u Beogradu.
Posle završene srednje škole (pejzažna arhitektura), upisuje na beogradskom Univerzitetu Šumarski fakultet, a potom odlazi u Sloveniju na odsluženje vojnog roka.
Posle dve godine studiranja, napušta Šumarski fakultet i 1989. upisuje u Beogradu Visoku školu likovnih i primenjenih umetnosti.
Diplomirao 1992. godine u klasi profesora Bratislava Barugdžića.
U septembru iste godine primljen na određeno vreme u Narodno pozorište u Beogradu na mesto pozorišnog (scenskog) slikara.
Već u junu 1993. godine primljen u stalni radni odnos.

Osnovni podaci

Slikar