Svetislav Živković

Slikar

O umetniku

Rođen u Igalu 1956. godine.
Osnovnu školu i gimnaziju završio u Beogradu.
Slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta u Beogradu diplomirao 1980. godine.
Magistarske studije slikarstva na istoj školi završio 1985.godine.
Magistarske studije na School of Visual Arts, University of Windsor, u Kanadi završio 1988. godine.
Slikar Narodnog pozorišta u Beogradu od 1988. godine.

Osnovni podaci

Slikar