Tamara Đurić

Flauta

O umetnici

Osnovni podaci

- II - flauta
Ansambl: Opera
Status: stalna članica