Tamara Nikezić

Solistkinja Opere III

O umetnici

Rođena 8. oktobra 1975. godine u Baru, Crna Gora.
Osnovnu školu i Gimnaziju završila u Baru, a Srednju muzičku školu, odsek solo pevanje, odsek teoretski i odsek instrumentalni (klavir) završila u Podgorici.
Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, odsek solo pevanje, upisala je u klasi profesora Zvonimira Krnetića, gde je i diplomirala.
Godine 2002. kao honorarni saradnik, nastupa u predstavama "Faust" i "Saloma" Narodnog pozorišta u Beogradu.
Godine 2007. pohađa master klas u Minhenu kao stipendista Fondacije "Mario del Monako".
Vokalno pohađanje usavršavala kod Đurđevke Čakarević i Leandre Overman.
Posle toga, u periodu od četiri godine, njen vokalni pedagog bio je solista Opere Narodnog pozorišta u Beogradu Ljubodrag Begović.
Stalni član Opere Narodnog pozorišta u Beogradu postaje 2013. godine.
Njena umetničko-koncertna karijera počela je 1996. godine prvim učešćem na Festivalu "Barski ljetopisi", a posle toga nastupala je širom zemlje i inostranstva.
Bavi se naučno-istraživačkim radom na Fakultetu za medije i komunikaciju na temu "Konsekventnost Vagnerove muzičke drame, prisustvo na ukupnoj umetničkoj sceni, kao i sociološko-kulturološkoj mapi Evrope" gde će i braniti doktorsku tezu.
Bavi se pisanjem poezije.
Izdavačka kuća "Treći milenijum" objavila joj je tri zbirke pesama - "Život me pokvario" 2008, "Duša od konca" 2009 i "Demoni kao mi" 2010. godine.
Izdavačke kuće "Laguna" i "Treći milenijum" 2014. godine objavili su i četvrtu Tamarinu zbirku pesama pod nazivom "Nevidljivo moje".  

Godine 2020. za Dan Narodnog pozorišta, 22.11, dobila Pečat za doprinos životu i radu Narodnog pozorišta tokom epidemije Kovid-19 

ULOGE:
Richard Straus - "Saloma" (Page)
Richard Vagner - "Vallkirie"
Richard Vagner - "Der fliegende Hollander" (Mary)
Don Marco Frisina - „In hoc sig­no...“ (Glavna babica)
Pietro Mascagni - "Cavaleria Rusticana" (Lucia)
Giusepe Verdi - "Rigoletto" - (Maddalena)
Pyotr Ilyich Tchaikovsky "Eugene Onegin" - (Filipievna)

Osnovni podaci

Solistkinja III (MECOSOPRAN)
Ansambl: Opera
Status: stalna članica
Uloge u aktuelnom repertoaru Narodnog pozorišta:

• Glavna babica („In hoc sig­no...“)
• Meri (Leteći Holanđanin)
• Madalena - (Rigoleto)
• Lucija - (Kavalerija rustikana)
• Filipijevna - (Evgenije Onjegin)
• Flora Bervoa („Travijata“)
• Emilija („Otelo“)
• Olga („Evgenije Onjegin“)
• Kontesa de Koanji („Andre Šenije“)
• Vaska (“Koštana”)