Tamara Šutonja

Flauta

O umetnici

Osnovni podaci

- I - flauta
Ansambl: Opera
Status: stalna članica