Verica Rakinić

II Violina

O umetnici

Osnovni podaci

- II - violina
Ansambl: Opera
Status: penzionerka