Vladimir Nanuševski

Horna

O umetniku

Osnovni podaci

- IV - horna
Ansambl: Opera
Status: stalni član