Vladimir Simović

Vajar

O umetniku

Rođen 1962. godine u Novom Sadu. Završio srednju Dizajnersku školu. Na Fakultetu likovnih umetnosti, odsek vajarstvo, diplomirao je 1991. godine. U Narodnom pozorištu u Beogradu zaposlen je od 2005. godine.

Osnovni podaci

Vajar