Zoran Kostadinović

II Violina

O umetniku

Osnovni podaci

Zamenik vođe deonice
Ansambl: Opera
Status: stalni član