Vesti

Audicija za prijem novih polaznika Operskog studija „Borislav Popović"

19 septembar 2023

Narodno pozorište u Beogradu organizuje audiciju za prijem novih polaznika Operskog studija "Borislav Popović" - mladih operskih pevača, korepetitora i dirigenata.

Audicija za pevače biće održana 9. oktobra u 11,00 časova, a za korepetitore i dirigente 10. oktobra (11,00), takođe u 11 časova, u Horskoj sali Narodnog pozorišta u Beogradu.

Pravo na polaganje audicije imaju kandidati koji su diplomirali ili se nalaze na studijama na nekoj od visokoškolskih muzičkih institucija u Republici Srbiji ili inostranstvu.

Prijave se podnose od 18. do 30. septembra tekuće godine u vremenu od 10,00 do 14,00 časova u kancelariji direkcije Opere Narodnog pozorišta, Beograd, Francuska 3, III sprat ili na adresu elektronske pošte  ivkovicd@narodnopozoriste.rs

Prijave za sve kandidate moraju da sadrže:  umetničku biografiju, kontakt telefon i adresu elektronske pošte. Uz prijavu dostaviti očitanu ličnu kartu i dokaz o muzičkom obrazovanju (kopija diplome ili potvrda sa fakulteta).

Pevači  treba da pripreme po tri arije iz opera koje su na tekućem repertoaru, po sopstvenom izboru (program napisati u prijavi). Ostali kandidati dostavljaju uz prijavu notni materijal za pozorišnog korepetitora.

Korepetitori treba da pripreme: 
1. Jednu solističku kompoziciju po slobodnom izboru
2. Pratnju operske arije (notni materijal će biti dostavljen elektronskim putem  poslednjeg dana podnošenja prijava ili se može preuzeti u direkciji Opere; Narodno pozorište u Beogradu obezbeđuje solistu)
3. Sviranje uvertire iz opere „Figarova ženidba“ (V.A. Mocart) iz klavirskog izvoda

Dirigenti treba da pripreme:
1. Uvertiru opere „Figarova ženidba“ (V.A. Mocart), dirigovanje uz klavir (Narodno pozorište u Beogradu obezbeđuje korepetitora)
2. Izvođenje i izrađivanje arije sa solistom: arija Adele („Slepi miš“) „Dragi moj marki“ (Narodno pozorište u Beogradu obezbeđuje solistu)

Usavršavanje u Operskom studiju je besplatno i traje dve godine.

Sva obaveštenja u vezi sa programom audicije kandidati mogu dobiti na telefon 060 224 0015 kod organizatora Operskog studija Dragane Ivković, svakog radnog dana od 10,00 do 14,00 časova ili na adresu elektronske pošte ivkovicd@narodnopozoriste.rs.