Хана Селимовић

Глумица II

О уметници

Основни подаци

Глумица II
Ансамбл: Драма
Статус: радни однос на одређено време
Улоге у актуелном репертоару Народног позоришта:
• Цмиља (Чудо у Шаргану)
• Саша, кћи Лебедевих („Иванов“)
• Анисја ("Царство мрака")
• - ("Царство небеско")