Вести

Аудиција за пријем нових полазника Оперског студија „Борислав Поповић"

19 септембар 2023

Народно позориште у Београду организује аудицију за пријем нових полазника Оперског студија "Борислав Поповић" - младих оперских певача, корепетитора и диригената.

Аудиција за певаче биће одржана 9. октобра у 11,00 часова, а за корепетиторе и диригенте 10. октобра (11,00), такође у 11 часова, у Хорској сали Народног позоришта у Београду.

Право на полагање аудиције имају кандидати који су дипломирали или се налазе на студијама на некој од високошколских музичких институција у Републици Србији или иностранству.

Пријаве се подносе од 18. до 30. септембра текуће године у времену од 10,00 до 14,00 часова у канцеларији дирекције Опере Народног позоришта, Београд, Француска 3, III спрат или на адресу електронске поште  ivkovicd@narodnopozoriste.rs

Пријаве за све кандидате морају да садрже:  уметничку биографију, контакт телефон и адресу електронске поште. Уз пријаву доставити очитану личну карту и доказ о музичком образовању (копија дипломе или потврда са факултета).

Певачи  треба да припреме по три арије из опера које су на текућем репертоару, по сопственом избору (програм написати у пријави). Остали кандидати достављају уз пријаву нотни материјал за позоришног корепетитора.

Корепетитори треба да припреме: 
1. Једну солистичку композицију по слободном избору
2. Пратњу оперске арије (нотни материјал ће бити достављен електронским путем  последњег дана подношења пријава или се може преузети у дирекцији Опере; Народно позориште у Београду обезбеђује солисту)
3. Свирање увертире из опере „Фигарова женидба“ (В.А. Моцарт) из клавирског извода

Диригенти треба да припреме:
1. Увертиру опере „Фигарова женидба“ (В.А. Моцарт), дириговање уз клавир (Народно позориште у Београду обезбеђује корепетитора)
2. Извођење и израђивање арије са солистом: арија Аделе („Слепи миш“) „Драги мој марки“ (Народно позориште у Београду обезбеђује солисту)

Усавршавање у Оперском студију је бесплатно и траје две године.

Сва обавештења у вези са програмом аудиције кандидати могу добити на телефон 060 224 0015 код организатора Оперског студија Драгане Ивковић, сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова или на адресу електронске поште ivkovicd@narodnopozoriste.rs.