Вести

Аудиција за пријем нових полазника Оперског студија „Борислав Поповић", 24. октобра у 10 часова

8 октобар 2021

Аудиција за пријем нових полазника Оперског студија „Борислав Поповић" биће одржана  24. октобра у 10,00 часова у Хорској сали Народног позоришта у Београду.

Пријаве се примају од 8. до 22. октобра у у времену од 10,00 до 14,00 часова у канцеларији Оперског студија (55.25) дирекције Опере Народног позоришта, Београд, Француска 3, III спрат.

За аудицију кандидати треба да припреме по три арије из репертоара Опере по сопственом избору (програм).

Ако неко има свог корепетитора треба да наведе његово име и презиме у пријави. Остали кандидати достављају уз пријаву ноте за позоришног корепетитора.

Пријаве морају да садрже: биографске податке, стручну спрему, доказ о музичком образовању, певачком раду и постигнутим резултатима, програм (три арије), контакт телефон, е-маил адресу (пријаве у два примерка).  

Уз пријаву доставити и очитану личну карту.

Усавршавање у Оперском студију је бесплатно и траје две године.

Сва обавештења у вези са програмом аудиције кандидати могу добити на телефон 060 224 0015 код организатора сектора Опере Драгане Ивковић, сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова. 
 

Галерија