Audicija za prijem novih polaznika Operskog studija „Borislav Popović", 24. oktobra u 10 časova

8 oktobar 2021

Audicija za prijem novih polaznika Operskog studija „Borislav Popović" biće održana  24. oktobra u 10,00 časova u Horskoj sali Narodnog pozorišta u Beogradu.

Prijave se primaju od 8. do 22. oktobra u u vremenu od 10,00 do 14,00 časova u kancelariji Operskog studija (55.25) direkcije Opere Narodnog pozorišta, Beograd, Francuska 3, III sprat.

Za audiciju kandidati treba da pripreme po tri arije iz repertoara Opere po sopstvenom izboru (program).

Ako neko ima svog korepetitora treba da navede njegovo ime i prezime u prijavi. Ostali kandidati dostavljaju uz prijavu note za pozorišnog korepetitora.

Prijave moraju da sadrže: biografske podatke, stručnu spremu, dokaz o muzičkom obrazovanju, pevačkom radu i postignutim rezultatima, program (tri arije), kontakt telefon, e-mail adresu (prijave u dva primerka).  

Uz prijavu dostaviti i očitanu ličnu kartu.

Usavršavanje u Operskom studiju je besplatno i traje dve godine.

Sva obaveštenja u vezi sa programom audicije kandidati mogu dobiti na telefon 060 224 0015 kod organizatora sektora Opere Dragane Ivković, svakog radnog dana od 10,00 do 14,00 časova. 
 

Galerija