Вести

Резултати аудиције у Балету Народног позоришта у Београду, oдржане 16. јануара

18 јануар 2018

Списак кандидата који су положили aудицију, која је одржана у Балету, 16. јануара 2018.

  1. Timothee Daniel Eric Mochamps
  1. Peter James Vassili
  2. Joseph Alan Taylor
  3. Vassiliy Evlachev

 Кандидати који су положили аудицију биће накнадно контактирани и информисани о начину на који ће бити ангажовани након одређених процедура.
Дирекција Балета Народног позоришта у Београду