Vesti

Rezultati audicije u Baletu Narodnog pozorišta u Beogradu, održane 16. januara

18 januar 2018

Spisak kandidata koji su položili audiciju, koja je održana u Baletu, 16. januara 2018.

  1. Timothee Daniel Eric Mochamps
  1. Peter James Vassili
  2. Joseph Alan Taylor
  3. Vassiliy Evlachev

 Kandidati koji su položili audiciju biće naknadno kontaktirani i informisani o načinu na koji će biti angažovani nakon određenih procedura.
Direkcija Baleta Narodnog pozorišta u Beogradu