САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ В.Д. УПРАВНИКА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА ДЕЈАНА САВИЋА

30 новембар 2013

У образложењу своје оставке на место Председника Управног одбора Народног позоришта, г. Радослав Павловић је у изјави медијима изнео низ неистина и дисквалификација како мене лично, тако и запослених у Народном позоришту. Чињенице су, међутим, следеће:

Ни један члан Управног одбора се није жалио на притиске или угрожену безбедност осим г. Павловића, такође се ни један од кандидата нити једном приликом није жалио на утицаје и застрашивање од било кога или са било које стране.

"Упад групе непознатих људи" на седнице Управног одбора је заправо благовремено најављено присуство представника репрезентативних и других синдиката Народног позоришта као и медија седницама, а све у духу јасне препоруке Министарства културе и информисања о потреби отворености за јавност свих фаза рада овога тела.

Заменица управника о којој говори г. Павловић је особа која је у тренутку постављења од школске спреме имала Вишу школу за спортски менаџмент, па је сходно томе премештена на радно место Стручног сарадника за људске ресурсе по неотуђивом праву управника да бира своје најближе сараднике, а на шта она лично није имала никакве примедбе.

Све седнице Управног одбора се службено звучно снимају за потребе сачињавања записника, као и за потребе упознавања јавности са током истих уз сагласност чланова Управног одбора, па је то обавеза која као таква стоји у Пословнику о раду Управног одбора.

Сва документа Народног позоришта су јавна и не припадају службеној тајни па тако и број запослених и финансијско стање, са којим се редовно и констатно упознају надлежне институције које до сада ни једну врсту примедбе нису имале на актуелно стање по овоме питању, тако да јавност обавештавамо да Народно позориште у овоме моменту има 763 запослена од 786 места предвиђених важећим Правилником о систематизацији радних места, као и да је стање на рачунима са даном 29. новембром о.г. 23.470.294,94 динара и 11.000.- евра.

Најзад, једини тачан податак који је г. Павловић изнео и на чему сам му захвалан, јесте дуг од 41.000.000.- динара који је по завршетку мога првога мандата остао у Народном позоришту, с обзиром да сам ступајући на ту дужност 31, марта 2005. године затекао укупна дуговања у висини од преко 102.000.000.- динара, што говори да смо за мање од три године успели да вратимо преко 60.000.000.- дуга Народног позоришта, а о чему постоје записници о примопредаји како у самом позоришту, тако и у надлежним институцијама.

Дејан Савић, в.д. управника Народног позоришта