Вести

У БУГАРСКОЈ ОДРЖАНА ПРВА КОНФЕРЕНЦИЈА ДИРЕКТОРА ОПЕРСКИХ И БАЛЕТСКИХ ТЕАТАРА ИЗ РЕГИОНА БАЛКАНА

8 децембар 2015

Прва конференција директора оперских и балетских театара из региона Балкана, одржана је у суботу 5. децембра у Старој Загори у Бугарској.
Главна тема конференције била је установљење Балканске оперске мреже као прве асоцијације која на организован начин окупља заинтересоване чланове из редова оперских и балетских кућа у региону али и из других крајева Европе.
Састанци и радионице одржани су у здању опере и у градској скупштини Стара Загора.
Домаћин је на самом почетку уприличио презентацију историјата опере Стара Загора. Представници бугарског бироа за програм Креативна Европа својим излагањем су одшкринули врата могућностима које за Балканску оперску мрежу омогућује овај програм.
Такође, покренута је расправа за установљење платформе која ће послужити унапређењу мобилности младих уметника и побољшању видљивости и промоције оперских кућа на Балкану.
Кључна тачка је била радионица у циљу постављања темеља конкретизацији идеја у виду најважнијих активности које се планирају у будућности. Зато се приступило дефиницији Меморандума о разумевању и будућим активностима које су заказане за 2016. годину.
Текст Меморандума гласи:
Данас, 5. децембра 2015. године у Старој Загори, представници позоришта из балканског региона и других организација, су се изјаснили о својој спремности за партнерство након процене прилика за активнији дијалог и заједничких афинитета за проширивање знања о креативним ауторима из региона Балкана, узели су у обзир традиције, препознали су потенцијале позоришта учесника за развој музичких извођачких уметности, и на основу утврђених заједничких интереса, договорили су се о следећем:
1. Они стварају Балканску оперску мрежу, константно активну и отворену иницијативу, установљену у оквиру Фестивала оперске и балетске уметности – Стара Загора 2015.
2. Мрежа има за циљ стварање услова за стално и одрживо партнерство у области оперске и балетске уметности.
3. Активности које ће имати посебан приоритет у функционисању ове иницијативе ће се односити на заједничке афинитете да учесници науче више једни о другима, као и популаризацију заједничке историјске прошлости и културних традиција.
4. Учесници изјављују да је њихова заједничка намера да размене информације о својим креативним активностима, са циљем да се постигну високи естетски резултати, боља ефикасност (укључујући и привлачење учесника-аутора и извођача који су остварили успешне међународне каријере).
5. Учесници ове иницијативе изражавају своју заједничку жељу за разменом продукција – сценографије, костими и продукцијски тимови, што ће помоћи сарадњи и унети разноликост у њихове репертоарске политике.
6. Балканска оперска мрежа ће активно тражити прилике за реализацију заједничких продукција, користећи предности дате у међу-владиним уговорима о културној сарадњи.
7. На нивоу међу-владиних контаката, лобираће пред надлежним институцијама у свакој држави за увођење текстова који ће олакшати сарадњу у областима музичких извођачких уметности.
8. Балканска оперска мрежа ће активно трагати за могућностима да се створи заједнички стални програми који ће омогућити успешним младим ауторима и извођачима да стварају и учествују у заједничким продукцијама.
9. Балканска оперска мрежа ће радити на успостављању програма за праксу (стажирање) који могу обогатити и унапредити образовање у областима музике, плеса, културних и стваралачких индустрија, које су директно повезане са активностима учесника.
10. Балканска оперска мрежа ће користити механизме европских програма за културну, преко-граничну, образовну и научну сарадњу, као и заједничке активности са другим сличним иницијативама и организацијама.
11. У почетку, Мрежа ће функционисати као неформално удружење, али њени учесници ће активно тражити прилике за заједничко конкурисање код разних европских програма.
12. Балканска оперска мрежа ће промовисати резултате својих активности на одговарајућим фестивалима у региону.
На крају конференције приступило се гласању којом приликом једногласно је одлучено да први председавајући мандат Балканске оперске мреже од годину дана припадне опери Стара Загора за 2016. годину.