У МУЗЕЈУ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА "ДРАМЕ" РАНКА МЛАДЕНОВИЋА

29 март 2014

У оквиру циклуса "Промоције", у четвртак 10. априла, представљена је књига Ранка Младеновића "Драме", коју је приредила Ивана Игњатов Поповић.
О овом делу, у издању Позоришног музеја Војводине, осим госпође Игњатов Поповић, говорили су театролози Зоран Т. Јовановић и Весна Крчмар и професор Љиљана Пешикан Љуштановић.
Српски авангардни песник, драмски писац, књижевни и позоришни критичар и новинар Ранко Младеновић рођен је 28. јуна 1892. године у Клисури код Беле Паланке.
Објавио је неколико манифеста - "Визионарска лирика" (1919), "Космичка лирика" (1920), "Интуитивна режија" (1922) и "Архиктетура нове заједнице" (1923), збирку песама "Звучне елипсе" (Београд, 1928), монографију о Јоакиму Вујићу "Драмске гатке", као и драме "Страх од верности" (1931) и Човек поносан што нема среће" (1933).
Умро је у Београду 6. јануара 1943. године.
М.Б.